Hvad kan du finde på arkivet?

Oversigt over emner:

Arkivet modtager besøgende, der

 1. ønsker at finde oplysninger
 2. ønsker at indlevere arkivalier: fotos, dokumenter eller andet

Hvilke oplysninger kan arkivet bidrage med / hvad kan man få adgang til?

 1. Næsten alle ejendomme er registret med sin egen fysiske mappe, hvori der ligger
  1. Luftfoto fra årene efter 2. verdenskrig
  2. Diverse dokumenter som skøde, forpagtningsaftaler, ejerskiftedokumenter
 2. Kirkebøger og folketællingslister
 3. Matrikelfortegnelser ….
 4. Fotosamlinger: Næshøjskolen, Nessie, byens boliger/huse ….
 5. Optegnelser over skolehistorie, kirkehistorie ….
 6. Trykte udgivelser:
  1. Sognebladet https://www.harlevframlev.dk/kommunikation-fra-kirken/sognebladet/
  2. Paraplyen/Fællesrådet http://www.harlevfr.dk/wp/
  3. Østjysk hjemstavn
 7. Dokumentsamlinger fra personer, foreninger, institutioner og erhvervsdrivende
  1. Lærer Riisberg, Lillering

Henvisninger til andre findesteder:

 1. Kirkernes hjemmeside: https://www.harlevframlev.dk/
 2. Find et gravsted: http://www.findgravsted.dk/

Hjemmesider, der opdateres og delvis vedligeholdes eksternt:

1  http://stillinglokalhistorie.dk/NAESHOEJ/Harlev.Lokalhist.html 

3. Find billeder fra hele landet på denne hjemmeside http://arkiv.dk/

Her får du også adgang til Harlevs julemærker. Skriv Harlevs julemærker i søgefeltet.

4. Find billeder fra Harlev m.m. på denne hjemmeside http://www.lymann.dk/Harlev/index.htm

Hvis du vil søge yderligere om lokalsamfundet, brug disse adresser:

5. https://aarhuswiki.dk/wiki/Harlev-Framlev_Kommune

6. https://www.retrodigitalisering.dk/?s=harlev&post_type=

7. https://www.aarhusarkivet.dk/search?collectors=11031

8. https://da.wikipedia.org/wiki/Harlev

NYT: Se alle 100 udgaver af Paraplyen – nye blade kommer til efterhånden

9. Paraplyen | (harlevfr.dk)